Bemutatkozás

Kik a baptisták?

A baptista közösség, a keresztyénség nagy családjának egyik tagja. Gyülekezetünk a Magyarországi Baptista Egyházhoz, mint szövetséghez kapcsolódik. Az újkori baptizmus, a XVI. században indult reformáció harmadik ágaként számontartott anabaptizmus szellemi öröksége. Világszövetségünk jelenleg körülbelül 40 millió tagot számlál.

Mit jelent a baptista név?

Baptista nevünk keresztelési gyakorlatunkra utal. Nem a csecsemő keresztséget, hanem a tudatos, megtéréshez kötődő bemerítkezést gyakoroljuk. A "baptista" szó, az újszövetség eredeti görög szövegében található baptisma főnévből származik, ami "bemerítést, bemerítkezést" jelent. Szeretnénk megerősíteni, hogy sem a babtista sem a batista írásmód nem helyes, bár nem sértődünk meg rajta. :) 

Mit jelent nekünk Jézus Krisztus?

Jézus Krisztus Betlehemben született több mint 2000 éve. Körülbelül 32 éves volt, amikor egy koncepciós per során elítélték és kivégezték, de a halálát követő harmadik napon feltámadt. Azt tanította, születésének, életének, halálának egyetlen célja van: megváltani az embereket a bűn rabságából. A bűn azt jelenti, hogy az ember elfordult Istentől és saját útján kezdett járni. Isten, Fiát adta a mi bűneinkért. Jézus Krisztus halála tette lehetővé az Isten és ember között megromlott kapcsolat helyreállítását.

Feltámadása a bizonyíték, hogy Isten elfogadta váltsághalálát, amelyet helyettünk vállalt magára. Ennek alapján ajánlja fel Isten a bűnbocsánatot és az örök életet minden embernek. Jézus Krisztus ma is él! Képes rá, hogy megváltoztassa bárki életét!

Jézus mondta: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Biblia, Máté evangélium 11:28)

Pápai Sarokkő Baptista Gyülekezet  2014 - 8500 Pápa Barát utca 19.  - zoltanboncz@gmail.com - weboldal fejlesztő: Arteries Studio